Daar waar deuren en/of slagbomen geopend moeten worden, wordt in de vloer veelal gebruik gemaakt van detectielussen. Deze zijn echter kwetsbaar en zodra zij defect raken, kan er significante schade aan deuren, slagbomen of andere objecten ontstaan. Daarom passen wij een zogenaamde Leddar®-sensor toe, die wij voorzien van een extra stukje intelligentie. Zo sluiten wij o.a. zwerfvuil uit en kunnen wij – bijvoorbeeld bij het aansturen van deuren – objectgrootte definiëren, zodat er desgewenst alleen wordt gereageerd bij voertuigen en niet bij personen.